CONVENZIONI DIVERSE DI FITTI DI PROPRIETÀ RUSTICHE, & URBANE

1
(a)

«Convenzioni diverse di fitti di proprietà rustiche, & urbane»;

cc. 173

 [1577]

[1831]

1
(b)

idem;

cc. 127

1832

1837

1
(c)

idem;

cc. 138

1838


1
(d)

idem;

cc. 202

1839

1850

1
(e)

idem;

cc. 172

1851

1862